former Senior Deputy Director General for Research & Development, ORT Israel

Eli Eisenberg

Former Senior Deputy Director General for Research & Development, ORT Israel

Biography

Dr. Eli Eisenberg este un pedagog de renume mondial, precum și un expert internațional în domeniul învățământului profesional și tehnic. Dr. Eisenberg este frecvent solicitat în calitate de consultant în domeniile sale de expertiză de guverne și organizații internaționale, precum și în calitate de vorbitor în cadrul unor forumuri de dezbatere la cel mai înalt nivel pe problematica învățământului profesional și tehnic. Dr. Eli Eisenberg deține titlul de doctor în științe, masterat și licență la Universitatea Technion, Institutul de Tehnologie din Israel, Haifa. Dr Eisenberg este, între altele, membru fondator al unui centru tehnologic în Anglia, membru al personalului de cercetare și didactic al Universității Technion și initiator și dezvoltator al unei rețele globale de educație tehnologică pentru formarea cadrelor didactice în Africa de Sud. În cadrul inițiativelor menționate anterior, Dr. Eisenberg și-a adus contribuția la dezvoltarea și implementarea de cercetări și evaluarea curriculei; la programe de formare a profesorilor; la dezvoltarea de materiale didactice și de învățare; și a sprijinit implementarea educației tehnologice la diferite niveluri de școlaritate, în colegii și industrii. Dr. Eisenberg a publicat numeroase lucrări științifice, rapoarte de cercetare și cărți în domeniile educației tehnologice și tehnologiei informației și comunicațiilor în educație și formare.

Dr. Eli Eisenberg is a world-renowned pedagogue, as well as an international expert in the field of TVET (Technological and Vocational Education and Training). Dr. Eisenberg is frequently requested to consult Governments and International Organizations in fields of his expertise. In addition, Dr. Eisenberg is a sought-after lecturer in distinguished TVET forums. Dr. Eli Eisenberg holds a Doctor of Science, M.Sc and B.Sc degrees of the Technion University, Israel Institute of Technology, Haifa. Among the functions held by Dr. Eisenberg: Establishment of a Technology Center in England; Membership in the Technion University research and teaching staff; Establishment of comprehensive National Technology Education network for Teachers Training in South-Africa.

In the above frameworks, Dr. Eisenberg developed and implemented research and evaluation of curricula; teacher training programs; development of teaching and learning materials and teaching aids; and support in the implementation of Technology Education at different school levels, colleges and industries.

Dr. Eisenberg published numerous critically acclaimed professional papers, research reports and books in the fields of Technology Education and Information and Communication Technology in education and training.