Dragoş Iliescu

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

Biografie

Dragoș Iliescu este profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, unde conduce și școala doctorală. Pe lângă cariera sa academică a fost activ în consultanță de-a lungul ultimilor 20 de ani, fiind implicat sau conducând un număr de proiecte importante legate de testarea și evaluarea psihologică și educațională, în contexte comerciale sau guvernamentale, în Europa de Est, Asia, Africa și America de Sud. Interesele sale de cercetare se grupează în jurul a două mari domenii: psihologia aplicată în context ocupațional și în probleme de capital uman și testarea și evaluarea psihologică și educațională (cu o componentă interculturală puternică). Dragoș Iliescu a servit în diverse capacități oficiale pentru un număr de asociații profesionale naționale și internaționale; este actualul Președinte (2016-2018) al International Test Commission (ITC). Este Editor Asociat al European Journal of Psychological Assessment și este autor a peste 100 de articole științifice, capitole de carte și cărți, printre altele fiind coordonatorul, împreună cu alți prestigioși colegi, a volum premiat internațional ”International Handbook of Testing and Assessment”, publicat în 2016 la Oxford University Press.

Dragoș Iliescu is a Professor of Psychology with the University of Bucharest. Beside his academic career, he has been active as a consultant for the past 20 years, being involved in and having led important projects related to tests, testing and assessment (among them more than 100 test adaptation projects), mainly in East Europe, but also in Asia, Africa, and South America. His research interests group around two domains: applied psychology in the occupational and human resources area, and psychological assessment, tests and testing (with an important cross-cultural twist). Dragoș Iliescu has served in various capacities for a number of national and international professional associations; he is the current President (2016-2018) of the International Test Commission (ITC). He is an Associate Editor for the European Journal of Psychological Assessment, and the author of over 100 scientific papers, book chapters and books, among them the co-Editor of the acclaimed ITC International Handbook of Testing and Assessment, published in 2016 by Oxford University Press.