Mihai Dimian

Prorector Unversitatea Ştefan cel Mare Suceava
prorector Unversitatea Ştefan cel Mare Suceava

Mihai Dimian

Prorector Unversitatea Ştefan cel Mare Suceava

Dr. Mihai Dimian este în prezent profesor și prorector la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România, în urma unei experiențe de zece ani în calitate de titular asociat / profesor asistent la Universitatea Howard din Washington DC, SUA. A primit doctoratul în inginerie electrică de la Universitatea din Maryland, College Park, SUA, și o bursă post-doctorală de la Institutul Max Planck din Germania. Interesele sale de cercetare se află la interfața dintre matematică, fizică și inginerie și includ subiecte de la electromagnetică aplicată, optoelectronică, nanoelectronică și comunicații. Activitățile sale de cercetare și dezvoltare au fost finanțate prin 30 de granturi acordate în diferite competiții naționale și internaționale (Programul-cadru al UE 7, Fundațiile științifice naționale ale SUA, Armata SUA, Programul Național de Cercetare și Dezvoltare RO etc.), fiind director / responsabil pentru 14 dintre acestea. Este beneficiar al Premiului Academiei Române și al diferitelor premii de cercetare și de predare din partea universităților americane și românești.

Dr. Mihai Dimian is currently Professor and Vice-Rector at Stefan cel Mare University of Suceava, Romania, following a ten-year experience as tenured Associate Professor / Assistant Professor at Howard University in Washington DC, USA. He received his Ph.D. in Electrical Engineering from the University of Maryland at College Park, USA and a post-doctoral fellowship from Max Planck Institute, Germany. His research interests are at the interface between mathematics, physics and engineering and include topics from applied electromagnetics, optoelectronics, nanoelectronics and communications. His R&D activities have been funded by 30 grants awarded in various national and international competitions (EU Framework Program 7, US National Science Foundations, US Army, RO National R&D Program, etc.), being director / responsible for 14 of them. He is the recipient of Romanian Academy Award and of various research and teaching awards from American and Romanian universities.