STEM în perspectivă… tendințe și provocări (în lb. eng.)

Moderatori:

Madlen ȘERBAN, ex Director European Training Foundation

Bogdan POPOVICI, IFIN-HH, Universitatea din București

Ziua desfășurării: 3 noiembrie

Interval orar: 16.30 – 18.00

Argument

Politicile publice vizând dezvoltarea cunoașterii și a competențelor nu funcționează în vid. Obiectivul acestei mese rotunde este de a realiza o analiză prospectivă, contextualizată, a educației STEM. Diferitele contexte în care lumea, știința și tehnologia, precum și carierele profesionale se dezvoltă, precum și dinamica schimbărilor, sugerează reflecția asupra diversității, a interdependențelor și a înțelegerii realităților complexe. Pentru că societățile devin mai globale și mobilitatea este adesea o necesitate, oamenii încearcă să fie competitivi în medii naționale, transnaționale și internaționale, de aici și nevoia de a gândi global și de a acționa local.
Ar fi de dorit să anticipăm aceaste schimbări, însă complexitatea și incertitudinea evoluțiilor care au încetat a fi lineare, sugerează alte abordări pentru succesul politicilor publice. Între altele, este vorba despre redefinirea rezilienței instituțiilor și a indivizilor ca o condiție intrinsecă pentru a ne pregăti pentru viitor prin capabilități de adaptare. Aceste elemente, de anticipare și reziliență, reprezintă preocupări pentru țări și comunități, dar și pentru indivizi, fie priviți ca persoane care participa la un proces de învățare, fie ca actori multipli care reprezintă organizațiile de cercetare și de educație, societatea civilă și mediul de afaceri. Toți au un interes în facilitarea schimbării.
Ca predictor pentru reziliența, având în vedere atât dezvoltarea personală, cât și susținerea dezvoltării versatilității profesionale, STEM este, la rândul său, subiectul evoluției și adaptării. Educația STEM, iSTEAM sau orice altă alternativă, rămâne o componentă critică pentru înțelegerea lumii în care trăim și pentru contribuția pro-activă la dezvoltarea sa durabilă.
Masa rotundă, în perspectiva reflecției comune, colaborative, invită la împărtășirea preocupărilor și a soluțiilor potențiale.


Rationale:

Knowledge and skills policies do not function in a vacuum. The scope of this future-looking Round Table is to consider the different contexts in which the world, science and technology as well as careers are changing, and reflect on the need for coordination and understanding of complex realities on the ground. As societies become more global and mobility is often a necessity, people need to be competitive in national, trans-national and international environments.

There is a need to anticipate this change, but in a complex and uncertain reality as we are leaving since yesterday, it is essential to redefine resilience of institutions and individuals as requirement to prepare for what is coming. These elements of anticipation and resilience are concerns for countries and communities, but also for individuals being them learners or multiple actors representing research and teaching organisations, civil society and businesses. All have an interest in accommodating change.

As predictor for reasonable resilience, being about personal development, supporting the development of versatile professionals, STEM has its own evolution and adaptation. Education for science and innovation, name it STEM, iSTEAM[1] or anyway, remains critical for understanding the world we are leaving in and pro-actively contributing to its sustainable development.

The session is inviting to brainstorm and share not only concerns but mostly potential solutions and is calling for a collaborative reflection.

 Format:

This session will be facilitated in an animated manner to get participants involved and start the event on an inclusive note. Short contributions in an interview style will come from policy makers, researchers, teachers, artists, industry and civil society.

[1] “The results show that students in arts-integrated classrooms are more creative, positively challenged, and more engaged in their schoolwork than those not in arts-integrated classrooms.” Darrell M. Ayers, Vice President of Education for the Kennedy Center;  https://www.huffingtonpost.com/john-m-eger/more-evidence-favoring-ar_b_6634766.html