STEM în comunitate – întoarcerea investiției din educație și cercetare în economie și creșterea calității vieții

Moderatori:

Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Conf.univ.dr. Cosmina MIRONOV, Universitatea din București

 

Ziua desfășurării: 3 noiembrie

Interval orar: 16.30 – 18.00

Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, cercetători, reprezentanți ai administrației, mediului de afaceri și societății civile

Premise

Educația și cercetarea STEM, prin finalitățile care li se atribuie, reprezintă un vector de impact asupra creșterii competitivității și coeziunii sociale, în contextul dezvoltării durabile a României, cu influențe semnificative asupra creșterii bunăstării atât a celor care învață, cât și a comunității sale.

Dezideratul  corelării cu cerințele actuale ale industriei – economiei și societății românești necesită  a fi susținut de pregătirea educației și cercetării pentru ceea ce se preconizează a fi o nouă paradigmă industrială. Denumită generic Industry 4.0, ea pune accent pe creativitate, flexibilitate cognitivă, multi-disciplinaritate, abordarea problemelor complexe și abilitatea de a conlucra și co-crea nu doar cu alți oameni, dar și cu dispozitive ciber-fizice inteligente.

 

Temă de reflecție:

Cum conlucrează și acționează educația și cercetarea STEM din România? Și care este ”procesul și efectele lui” de întoarcere a investiției în industrie – economie și calitatea vieții în societate?

 

Obiective

Plecând de la aceste premise de lucru, propunem:

  • să mapăm contextul național și internațional cu privire la educația – cercetarea STEM – industrie-economie și calitatea vieții, în relație;
  • să analizăm bunele practici din educația și cercetarea STEM în relație cu provocările sociale, economice, tehnologice;
  • să identificăm soluții concrete cu potențial impact la nivel național cu privire la întoarcerea investiției din educație și cercetare în industrie-economie și creșterea calității vieții în societate.