Întâlnirea societăților profesionale partenere CNCES 2017

Moderatori:

Prof.univ.dr. Doru Ştefănescu, Universitatea din Bucureşti, SSMR

Lect.univ.dr. Roxana ZUS, Universitatea din București, SRF

 

Ziua desfășurării: 3 noiembrie

Interval orar: 14.30 – 16.00

Grup țintă: reprezentanți și membri ai:

  • Societății Române de Fizică (SRF)
  • Societății de Ştiinţe Matematice din România (SSMR)
  • Societății de Chimie din România (SChR)
  • Societății de Geografie din România (SGR)
  • Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE)
  • instituțiilor partenere conferinței: Universitatea din București, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară (IFIN-HH)

 

Premise

Reformele frecvente din ultimele decenii din învățământul românesc au diminuat importanța educației științifice în învățământul preuniversitar. Provocările lumii actuale, în care dezvoltarea se bazează în mare măsura pe domenii de vârf și apartenența României la UE, structură din care fac parte multe țări în care știința și tehnologia se află de multe secole în top, impune reconsiderarea responsabilă a formării științifice în școală și universitate.

Obiective

  • sa analizăm împreună starea actuală și de perspectivă a predării științelor în România;
  • să armonizăm pozițiile societăților științifice;
  • să convenim metode de colaborare și diseminare a activităților societăților și a propunerilor privind o educație științifică modernă, ancorată în necesitățile prezente și viitoare ale societății românești.