Comunitatea STEM; bune practici și parteneriate școli – ONG-uri – institute

Moderator: Dragoș Tătaru, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului

 Ziua desfășurării: 3 noiembrie

 

Interval orar: 16.30 – 18.00

Grup țină:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, reprezentanți ONG-uri, cercetători din institute și universități ș.a.

Premise

La nivel național există numeroase și relevante activități de educație non-formală în domeniul STEM, care sunt însă insuficient cunoscute și promovate, implicit insuficient sau deloc corelate, coordonate, deși sunt adresate unui număr mare de cadre didactice, părinți, copii și publicului larg.

Organizațiile de cercetare și ONG-urile au acumulat o experiența bogată în ceea ce privește activitățile de educație non-formală pentru științe, în special prin inițierea și participarea la proiecte comune, precum și activități de comunicare cu publicul, care au știința ca subiect central de angajament.

Există un excedent de cerere a societății, în general, și din partea mediului didactic preuniversitar, în special, pentru derularea de activități non-formale în spații dedicate.

Structura și cultura comunității științifice nu sprijină în mod eficient eforturile de comunicare și de promovare, continuitatea și maximizarea impactului lor nefiind astfel garantate.

Dezvoltările tehnologiilor digitale și a noilor instrumente media permit implicarea unui număr cât mai mare de persoane în activități care au la bază experimente și activități științifice cu scopul de a conștientiza importanța și rolul cercetării pentru îmbunătățirea calității vieții și a cultivării interesului tinerilor în domeniul științei.

Prezența științei și tehnologiei în toate aspectele vieții cotidiene conferă o nouă dimensiune comunicării științei.

 

Cum dezvoltăm capacitățile?

  • Crearea de noi structuri si programe care sa sprijine dezvoltările din domeniu;
  • Dezvoltarea “parteneriatului” autentic și asumat școli – ONG-uri – institute;
  • Crearea si cultivarea de noi relații si conexiuni cu alți actori interesați și aplicați (mediul de afaceri, administrația);
  • Comunicarea științei către școală și publicul larg;

 

Teme de reflecție/dezbatere

  • Cum întărim capacitatea educației non-formale de a-și aduce o contribuție reală și autentică la evoluția în educație?
  • Ce indicatori ne ajută să identificăm inițiativele relevante, cu impact, care merită să continue și să fie promovate ca bune practici?

 

Obiective

Plecând de la aceste premise de lucru, vă propunem:

  • să reflectăm asupra contextului educației STEM non-formale, cine o face? Unde și sub ce forme se derulează cu precădere? ;
  • să identificăm care sunt caracteristicile domeniului educației STEM non-formale, tendințele și prioritățile în politicile naționale și europene/internaționale referitoare la domeniul educației STEM non-formale precum și din bunele practici dovedite a fi avut impact la nivel național;
  • să dezbatem posibile opțiuni și direcții de acțiune în puterea Comunității Educație pentru Științe/ a categoriei de actori implicați pe care o reprezentăm (la nivelul Comunității) cu privire la educația STEM non-formală