Calitate în STEM și oportunități de dezvoltare pentru profesori

Moderatori:

Prof. univ. dr. Anca NEDELCU, Universitatea din București

Conf. univ. dr. Anca POPOVICI, Universitatea din București

 Ziua desfășurării: 3 noiembrie

Interval orar: 16.30 – 18.00

 Grup țină: cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, cercetători din institute și universități, experți în domeniul educației, decidenți politici în domeniul educației

Premise:

În perspectiva acestei mese rotunde prin calitate în STEM înțelegem – calitatea experiențelor de învățare-dezvoltare propuse cadrelor didactice prin programele de formare (modele de formare existente și tendințe de multiplicare, modele alternative de ofrmare, categorii de actori implicați etc.), calitatea proiectării, implementării și evaluării curriculumului (grile de lectura a competenței cheie STEM, abordări integrate în învățământul preuniversitar etc.), calitatea pedagogiilor STEM (evidențe ale creșterii calității rezultatelor învățării).

Temă de reflecție:

Ce factori contribuie la asigurarea calității educației STEM și ce face comunitatea pentru educația STEM pentru creșterea calității educației în domeniu?

 Obiective:

  • să identificăm factorii care contribuie la asigurarea calității STEM;
  • să mapăm oportunitățile și modele existente de învățare-dezvoltare a cadrelor didactice preuniversitare;
  • să identificăm evidențe ale unei educații STEM de calitate;
  • să dezbatem posibile opțiuni și direcții de acțiune în puterea Comunității Educație pentru Științe/ a categoriei de actori implicați pe care o reprezentăm (la nivelul Comunității) cu privire la creșterea calității educației STEM.