Regulament de participare

Public ţintă

Cui se adresează?

 

Conferinţa se adresează profesorilor de ştiinţe din învăţământul preuniversitar (matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, informatică, tehnologii, cadre didactice din învăţamâtul primar etc.), studenților care se pregătesc pentru cariera didactică, universitarilor, cercetătorilor în educaţie, cercetătorilor ştiinţifici, membrilor unor organizaţii ce desfăşoară programe educaţionale, decidenţilor şi în general tuturor celor interesaţi de dezvoltarea unui învăţământ de calitate în domeniul STEM.

Organizatorii susţin participarea în limita fondurilor disponibile a unui număr de:

 1. Cadre didactice care provin din unități de învățământ considerate vulnerabile conform următoarelor criterii:
  • Unităţile de învăţământ liceal eligibile sunt unităţile considerate eligibile în proiectul ROSE derulat de Guvernul României cu Banca Mondială, vezi lista aici;
  • Unităţile de învăţământ primar şi gimnazial eligibile sunt considerate cele din mediul rural situate la o distanţă mai mare de 30 de km de un centru universitar.
 2. Cadre didactice din țările vecine (Moldova, Ucraina)
 3. Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau discipline STEM.
 4. Alte categorii de participanți conform enumerării din primul paragraf.

 

Numărul total de participanţi aşteptat este de aproximativ 250, fiecare grup ţintă având alocată o cotă. Descarcă invitaţia.

Înscriere

Se desfăşoară în perioada 4 – 16 octombrie prin completarea formularului de înregistrare. Participanţii pot să îşi aleagă zilele în care doresc să participe la activităţi ( 1 – 3 zile) şi tipul de activităţi la care doresc să participe. Sprijinul financiar se acordă conform condiţiilor de eligibilitate descrise mai jos. După completarea formularului veţi primi un mesaj automat de confirmare a înregistrării cererii și un link prin care veţi avea posibiliatea să faceţi modificări ale datelor înregistrate, dacă este cazul.

Selecţia se va face în limita locurilor disponibile luând în considerare următoarele criterii: apartenenţa la una dintre categoriile grupului ţintă, opţiunile privind zilele de participare, opţiunile exprimate pentru participarea la activităţi, dacă este aplicant pentru o bursă de participare, asigurarea unei distribuţii echilibrate regional, în acord cu criteriile specifice ale sponsorilor conferinţei.

Formular de înscriere

 

Organizatorii susţin participarea a aproximativ 200 de participanţi, majoritatea cadre didactice din învăţământul preuniveristar. Pentru alte categorii decât cadrele didactice din învăţământul preuniveristar există posibilitatea participării prin plata unei taxe de 550 Ron pentru cele două zile ale conferinţei, 3 şi 4 noiembrie sau 300 Ron pentru o singură zi. Pentru participarea la activităţile din data de 2 noiembrie de la Măgurele nu există taxă de participare.

Date importante

 • 16 octombrie - Încheierea etapei de înscriere
 • 19 octombrie - Anunţarea listelor cu cei invitaţi să participe
 • 23 octombrie - Data limită pentru confirmarea participării şi selectarea opţiunile pentru participarea la ateliere
 • 30 octombrie - Finalizarea listelor de participanţi

Sprijin financiar

Burse parţiale (acoperă taxa de conferinţă, mesele din timpul conferinţei, materiale educaționale):

 • cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi celelalte categorii de participanţi în limita fondurilor disponibile;

Burse integrale (acoperă taxa de conferinţei, mesele din timpul conferinţei, materiale educaționale, cheltuielile de transport şi/ sau cazarea):

 • cadre didactice din unităţile vulnerabile care optează pentru participarea la cel puţin două zile ale conferinţei (2, 3 sau 4 noiembrie) și cel puţin 6 dintre activităţile conferinţei;
 • cadre didactice din Republica Moldova şi Ucraina care optează pentru participarea la cel puţin două zile ale conferinţei (2, 3 sau 4 noiembrie) și cel puţin 6 dintre activităţile conferinţei;
 • cadre didactice din învăţământul preuniversitar (în limita fondurilor disponibile) care optează pentru participarea la cel puţin două zile ale conferinţei (2, 3 sau 4 noiembrie) și cel puţin 6 dintre activităţile conferinţei.