Să pregătim o nouă generație de exploratori spațiali – Space Awareness

Formatori: Cornelia Melcu (consul ESERO), Școala Gimnazială Nr.9 „Nicolae Orghidan” Brașov / Cristina Stancu, Agenția Spațială Română

Timp alocat: 1h30min

Scopul atelierului: Atelierul îşi propune să informeze cadrele didactice din învățământul primar în legătură cu stadiul actual al cercetărilor şi problematica spaţială şi cu numeroasele profesii pe care le pot avea în acest domeniu şi să le demonstreze că ştiinţele spaţiale pot fi interesante şi amuzante. Participanții pot beneficia de avantaje, valorificând multiplele materiale gratuite, uşor de adaptat la discipline diferite.

Publicul ţintă: profesori din învățămăntul pre-primar, primar și clasa a V-a care sunt interesați de a observa o nouă abordare a curriculumului integrat, cu accent pe disciplinele STEM; factori de decizie; coordonatori de proiecte

Teme abordate în cadrul atelierului: cariere spațiale, imensitatea şi frumuseţea universului, probleme de mediu cu care se confruntă lumea

Descriere atelier, rezumat:

Participanții vor fi informați despre SPACE AWARENESS, proiect  parte a Scientix, care este potrivite învățământului pre-primar și primar; vor  explora și exersa resurse STEM care pot fi utilizate la clasă, în aplicarea curriculumului integrat. Vor lucra în echipă, aplicând resurse online regăsite pe site-ul proiectului. Vor afla cum putem să le prezentăm elevilor de vârstă mică carierele spațiale, universul nostru minunat și problemele pe care le creează schimbările climatice, prin activități practice și adaptate nivelului de vârstă a elevilor.

Resurse utile:

www.space-awareness.org/ro

www.facebook.com/spaceawe