Proiecte colaborative de educație pentru STEM

Moderator: Olimpius Istrate, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din Bucureşti

Timp alocat: 1h30min

Scopul atelierului: Atelierul își propune să facă cunoscute inițiativele, proiectele și programele semnificative ale ultimilor ani, care marchează educația și formarea în STEM – intenții, activități, rezultate și impact.

Publicul ţintă: cadre didactice, studenți, specialiști în educație și profesioniști în domeniile STEM.

Descriere atelier, rezumat:

Provocărilor curente din educație le sunt necesare răspunsuri variate, actuale, mai creative și mai eficiente. Procesul didactic, participarea și performanțele elevilor, evantaiul de resurse și modul de organizare a activităților de formare pot beneficia de deschiderea către instituții și specialiști care propun abordări inovative, centrate pe nevoile de învățare ale viitoarelor generații de profesioniști în domeniile științelor.

Colaborarea dintre școli, universități, companii, institute de cercetare, organizații non-guvernamentale aduce plus-valoare pe termen scurt și pe termen lung, la intersecția dintre educația formală și cea nonformală, oferind un model de formare viabil în societatea contemporană.

Cunoașterea, preluarea, adaptarea și promovarea acestor inițiative constituie cheia validării și multiplicării inovației „care funcționează”.