Facilitarea învățării biologiei în context nonformal

Formator: Laura Mariana POPA, Școala Gimnazială nr.12 ,,B.P.Hasdeu’’, Constanța

Timp alocat: 1h30min

Scopul atelierului: Formarea, dezvoltarea și exersarea competențelor cadrelor didactice de a iniția, proiecta, planifica, organiza, desfășura și evalua activități extracurriculare și nonformale pentru disciplina biologie, în vederea creșterii impactului acestora ca activități de învățare asupra beneficiarilor (copii, elevi și tineri), formându-le diferite categorii de competențe și sprijinindu-i în procesul de dezvoltare a abilităților de cercetator.

Publicul ţintă: Profesori de biologie din învățământul preuniversitar (gimnaziu și liceu)

Teme abordate în cadrul atelierului:

  1. Contexte de învăţare – formal, nonformal, informal în biologie.
  2. Roluri ale profesorului în cadrul activităţilor nonformale inserate în predarea disciplinei biologie: lider, facilitator, formator, consilier, mentor, coordonator, coach/instructor;
  3. Promovarea cooperării, în echipă, în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional;
  4. Abilităţi de scrierere de activități de învățare în context nonformal pentru stimularea participării elevilor la activități de cercetare;

Descriere atelier, rezumat :

Primele minute sunt dedicate organizării și formări coeziuni de grup prin activități participative. Urmează definirea conceptelor si termenilor, sublinierea importanței rolului profesorului (lider, facilitator, formator, consilier, mentor, coordonator, coach/instructor) și a activităţilor nonformale pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor elevilor (prezentări ppt și activități participative). Prin învățare experiențială, participanți vor practica, pe grupe/ în echipe, metode și tehnici de facilitare a învățării biologiei în context nonformal. Participanții vor concepe o activitate de învățare în context nonformal. Atelierul se termină cu evaluarea rezultatelor învățării.