Experiment și joc – adaptarea speciilor la mediu

Formatori: Andreia Petcu, Facultatea de Horticultură, Universitatea de Științe Agronomice și medicină veterinară din București

Timp alocat: 1h30min

Scopul atelierului: Promovarea utilizării experimentelor pentru o mai bună înțelegere a noțiunilor teoretice și integrarea cunoștințelor dobândite de elevi pe parcursul anilor de studiu sau la materii diferite din domeniul STEM.

Publicul ţintă: profesori pentru învățământul primar, profesori de biologie, geografie, istorie și TIC.

Teme abordate în cadrul atelierului: Experimentele și jocul – utilizate ca metode curente în activitatea didactică pentru a introduce concepte teoretice privind proprietățile de adaptare plantelor superioare la mediul de viață, conform programelor specifice pentru clasele 0-X.

Descriere atelier, rezumat:

În acest atelier, pornind de la un aranjament experimental simplu, vom construi și aplica un exemplu de activitate de învățare care să poată fi folosită curent cu elevii din cadrul orelor de științe ale naturii, bilogie, geografie, istorie sau TIC, în care se prezintă concepte legate de adaptarea speciilor la condițiile de viață și modul în care aceste adaptări pot influența anumite evenimente din istorie. Vom prezenta modul în care se pot adapta experimentele având în vedere particularitățile elevilor și vom prezenta modele ale unor fișe de lucru/ experimente pentru clasele 0-X. Complementar acestor fișe de lucru, vom prezenta cărți și jocuri care pot fi utilizate pentru captarea atenției și interesului sau pentru fixarea cunoștințelor.