eTwinning – învățarea științelor prin proiecte colaborative europene

Formatori: Oana Gheorghe, Institutul de Științe ale Educației)

Mirela Alexandru, Institutul de Științe ale Educației)

Timp alocat: 1h30min

Scopul atelierului: familiarizarea cadrelor didactice participante cu portalul și cu instrumentele eTwinning, explorarea potențialului proiectelor de colaborare școlară care utilizează noile tehnologii, evidențierea exemplelor de bune practici eTwinning și crearea unui cadru favorabil schimbului de experiențe în domeniu.

Publicul ţintă:

– cadre didactice din învățământul preuniversitar, care au cont pe platforma eTwinning și maxim 5 proiecte realizate.

Înscriere: On-line pe site-ul conferinţei. Selecția participanților se va face în ordinea înscrierii, dar respectându-se criteriile de eligibilitate menționate pe www.etwinning.ro. Se va urmări distribuția rural-urban.

Teme abordate în cadrul atelierului:

  • Acțiunea eTwinning, parte componentă a Programului Erasmus+
  • Portalul eTwinning
  • Exemple de bune practici (valoarea pedagogică, integrarea curriculară a proiectelor eTwinning)
  • Explorarea modalităților de implicare a elevilor în proiecte eTwinning

Descriere atelier, rezumat: În cadrul acestui atelier, participanții vor fi familiarizați cu Acțiunea eTwinning și cu regulile de comunicare, de colaborare și de utilizare a instrumentelor eTwinning (căutare de parteneri, Twinspace, eTwinning Live etc.). De asemenea, vor fi prezentate proiecte de succes, care au demonstrat creativitate, eficacitate şi relevanţă și care pot fi ușor multiplicate, se vor analiza caracteristicilor unui proiect colaborativ și vor fi explorate modalitățile în care pot fi implicați elevii în derularea proiectelor eTwinning.

Participanții pot folosi și laptopuri/ tablete proprii.

Resurse utile:

www.etwinning.net