Cum se realizează un proiect de investigație la școală?

Formatori: Gabriela Streinu-Cercel, Bogdan Cristescu,  Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Ministerul Educaţiei Naționale

Timp alocat: 1h30min

Scopul atelierului: Exersarea abilităților de a proiecta, implementa și evalua activități de investigație la clasă în cadrul orelor de matematică și științe.

Publicul ţintă: profesori învățământ secundar din domeniul STEM, profesori învățământ primar

Descriere atelier, rezumat: Atelierul prezinta în prima etapă, într-o modalitate interactivă, strategiile bazate pe investigație pentru a creiona cadrul teoretic. Ulterior, cadrele didactice vor lucra în echipe pentru a propune activități concrete de instruire centrate pe investigație pe care le vor prezenta colegilor într-un tur al galeriei. În final, va avea loc o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru clarificări și feedback.