Siturile Natura 2000 – resurse de activități pluridisciplinare pentru ciclul gimnazial

Formatori: Mioara Clius, Facultatea de Geografie, Universitatea din București

Ioana Rucăreanu, Şcoala Gimnazială Nr.1 Lehliu-Gară

Timp alocat:1h30min

Scopul atelierului: Participanții vor înțelege ca Siturile Natura 2000 pot fi resurse educaționale pentru activități pluridisciplinare în (cel puțin) ciclul gimnazial

Publicul ţintă: cadre didactice din invățământul preuniversitar, studenți, inspectori, profesori metodiști,  membri ai ONG-urilor a căror activitate este focalizată pe educație de/pentru mediu.

Teme abordate în cadrul atelierului:

Un sit Natura 2000 – este o resursă didactică pluridisciplinară.  [1]

Cum îl descoperim? [2]

Ce conținuturi accesăm? [3]

Cum “îl vindem”? [4]

Ce competențe formăm? [5]

Descriere atelier, rezumat: În cadrul atelierului, participanții vor înțelege că un Sit Natura 2000 este o regiune care conținuturile științifice interferează [1]. Participanții vor fi familiarizati cu speciile și habitatele protejate într-un Sit Natura 2000 [2], după care vor fi provocați să descrie (prin afișe/ reclame/ schițe de hartă) valorile naturale și antropice dintr-un sit Natura 2000 [3,4]. Pentru acest lucru, e necesar să acceseze informații despre flora și fauna protejate într-un  Sit Natura 2000 (biologie), să  folosească informații despre sit (geografie), să creeze texte atractive pentru potențiali turiști (limba română și comunicare).  Feedback-ul [5] va fi focalizat pe formarea competențelor la elevii de gimnaziu după efectuarea acestui tip de activități. Studiul de caz va fi pentru Situl Natura 2000 Valea Mostiștea.